V.O.D.K.A.N

V.O.D.K.A.N, (Vi Orkar Driva Kulturen Aktivt i Norrköping
En ideell förening
Bildades 2013-02-04

Organisation: 802470–5223
V.O.D.K.A.N är medlem i Sveriges Konstföreningar: kf nr 2584111

utbyta-vaggar-2Margareta Brandin och Roksa Shaker

Vi är en grupp nationellt och internationellt arbetande konstnärer och kulturarbetare som vill stärka demokrati och rätten att uttrycka sig fritt genom kulturen. Målet för Vodkan är att öka möjligheterna att påverka och att delta i kulturlivet samt att sätta fokus på yttrandefrihet, jämställdhet och mångfald. Vodkan är en plattform för samverkan mellan konsthantverkare, kuratorer, kulturverkare, institutioner, föreningar, organisationer, m.fl.
Vi bistår gärna projekt, näringsliv och offentlig sektor med vår kunskap, nätverk och erfarenheter. Vi vill ta aktiv del i samhällsutvecklingen.

Fokusområden:

Jämställdhet:
Vi är en förening som grundades på grund av behovet till jämlikhet, jämställdhet och mångfald inom kultursektorn. Flera medlemmar i föreningen är etablerade utlandsfödda konstnärer och kulturarbetare som hade svårt att hitta en förening som kunnat ta emot dem och hjälpa dem att integreras i kulturlivet i Norrköping. Därför startade vi V.O.D.K.A.N, för att vara plattform för alla konstnärer, för svenskfödd som utlandsfödd, gammal som ung, autodidakt som högskoleutbildad, man, kvinna eller hen.

Jämlikhet:
Alla har rätt att vara med och delta i våra konstprojekt. Man ska visa bara intresse så tar vi hand om allt annat. På sista årsmöte bestämde vi att minska medlemsavgift till 150 kr istället för 300 kr då vi märkte att vissa medlemmar inte har råd till 300 kr per år.

Tillgänglighet:
Vi har tillgång till Galleri Kameleont som drivs av en av våra medlemmar. Galleri Kameleont har blivit ett erkänt och respekterat galleri på relativt kort tid. Det kallas det roligaste galleriet i Norrköping nu. Vi använder galleri Kameleont som plattform för att marknadsföra våra olika konstverksamheter.

Vi har flera hundra besökare till varje utställning i galleriet. Människor väntar ofta på våra spännande konstprojekt och frågar oss ofta om vad kommande projekt blir. Många i Norrköping tycker om Vodkan och följer oss på Galleri Kameleonts hemsida.

Norrköpings tidningar, Folkbladet, Kultursidan, skriver ofta om våra olika aktiviteter. Dagens Nyheter skrev en stor artikel om ett integrationsprojekt som en medlem i V.O.D.K.A.N gjort i Norrköping. Hans projekt fortsätter nu i samarbetet med KRO (Konstnärernas riksorganisation) och KLYS (Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd). V.O.D.K.A.N och Galleri Kameleont är nu en del av det projekt.

Våra utställningar och evenemang får besökare av olika slags, privata personer, skolor, universitet, och andra föreningar. Våra olika aktiviteter har väckt intresse hos Norrköpings invånare och vi gör nu samarbeten med kyrkan och andra religiösa platser i Norrköping och äldreboende.

Folkhälsa:
Vi tror att vi människor mår bra när våra själar mår bra. Konst och kultur har alltid varit människans bästa hjälp att finna nya vägar, bemöta sina problem som hon möter i livet.

Ett av våra konstprojekt som vi gjort sist är ett konstprojekt med SPES. Där personer som har någon i familjen som har tagit livet av sig, de fick uttrycka sig med konst och skapa fina konstverk. Projektet blev succé och resultaten visades i en utställning på svenska Kyrkan DC i Norrköping under kulturnatten.

Mål/Uppdrag:

Mål Kunskapsutveckling/folkbildning
V.O.D.K.A.N, organiserar konstutställningar av olika slags. Vi bjuder in konstnärer från Sverige och hela världen att ställa ut i Norrköping. Norrköpings invånare får sällan chans att möta konstnärer från andra länder. Konstförening V.O.D.K.A.N gör det möjligt för människor att träffa konstnärer, tecknare och journalister från andra europiska länder, Mellanöstern och lokala konstnärer förstås.

Vi gör föreläsningar, workshops och seminarier där använder vi galleri Kameleonts lokal eller ibland medlemmars ateljéer.

Konstvisning för barn i skolan bokas ofta på galleri kameleont.

Vi arbetar ständigt med nya sätt att hjälpa folka att uttrycka sig via konst när gäller sport, politiska situationer, sociala problem m.m. Sista evenemang vi har gjort var i samband med Kultur och fritid kontor (SM-veckan) i Norrköping. V.O.D.K.A.N  fick mer än 200 deltagare att skapa Stafett-målningar och golv- målning.

Mål Hptg-utbildning
V.O.D.K.A. N använder galleri Kameleont för att genomföra sina olika konstprojekt och utställningar. Galleri kameleont namnet kom från det spännande djur som ändrar sina färger och anpassar sig med folkmångfald. Vårt mål är att hjälpa människor att visa sig och synas bättre. Vi har alla färger som kan anpassa sig med Pride regnbåge. Vi har gjort en del konst aktiviteter med Pride och har flera idéer för mera projekt i framtiden.

Mål Besöksnäring
Vi engagerar oss för att ge människor energi och livskraft genom intresse för konst. Vi försöker därför vara aktiva och skapa olika evenemang för att få möta människor oftare.

Vi vet att människor kommer mest när vi har en vernissage eller nytt evenemang. Därför skapande vi ett nytt projekt som heter Konstridå. Konstridå går ofta parallellt med ordinarie utställningar där vi gör varje lördag endagsutställning med vernissage och invigning av ett enda konstverk av en konstnär som får disponera en utav galleriets väggar. Detta har skett under lördagar då det är flest besökare i galleriet. Vi håller både konstnären och konstverket hemliga tills en liten ”avtäcknings-ceremoni”, ca 30 minuter efter galleriet har öppnat under lördagen. Detta medför att konstpubliken hålls i spänning och får lova att gissa och spekulera vem som är lördagens utställare. Detta har blivit ett signum för V.O.D.K.A.N. vi har lockat många besökare (mellan 40-80 besökare varje Konstridå varje lördag). Vi vill nu utveckla denna idé till något helt unikt i gallerivärlden och ta det till en nivå högre rent professionellt.

Mål Kulturellt entreprenörskap
V.O.D.K.A.Ns strategi är att integrera konst och konstnärer mera i samhället och vara en del av samhällsutvecklingen. Vi jobbar hårt för att visa betydelsen av konst i samhällsutvecklingen. V.O.D.K.A.Ns grundades i början av 2013. Vi har gjort ganska många olika utställningar och konstprojekt m.m. som berikat kulturlivet i Norrköping och visat vikten av mångfald när vi har lämpat oss och öppnat vägen för utlandsfödda konstnärer att vara med och grunda föreningen och när vi öppnar för unga konstnärer att medverka, delta och ta sin plats.

Vi arbetar både med äldre och samtida uttrycksmetoder, samtidskonst. Konst i dag är inte längre bara en målning hänger på väggen eller en utställning i ett galleri… Konst idag har nya olika dimensioner. Konst idag kräver dagliga arbetet, ständig friktion och interaktion mellan konstnären och allmänheten.

Våra olika projekt och utställningar som vi har gjort under de 4 år har varierat ganska mycket. Vi har samarbetat bland annat med Arbetets Museum, Konst Museum, Kultur och fritidkontor, Museet För Glömska och med flera andra lokala, nationella och internationella föreningar.

Medlemmar: